เด็กเก่งสาธิตฯ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กเก่งสาธิตฯเด็กชายจิรภัทร​ สมสุขบดี (น้องไอโฟน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *