เด็กเก่งสาธิตฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร ด.ญ.นีรนา ศรีวัฒนามงคล และ ด.ญ.ณภัทร รุ่งเรืองสาร
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 แผนการเรียน English Program (EP.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาชิกทีม THE KIDZ ชนะเลิศการแข่งขัน
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รุ่น pre-teenage ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เป็นตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดยมี นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค
ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับ และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน