รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 6-17 มกราคม 2563 (สามารถติดต่อซื้อใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ดาวน์โหลดประกาศ –> https://1th.me/zdvjD