เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2563

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมเป็นประธานในการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้แก่ หมายเลข 2 พรรค Evolution Wave