ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าใช้จ่าย และกำหนดการตามที่แนบมานี้ ???