การผลิตจานจากใบไม้ เพื่อลดขยะพลาสติก

     ในวันที่ 12 ธันวาคม นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อรักษ์โลกการผลิตจานจากใบไม้ เพื่อลดขยะพลาสติก โดยได้รับการสาธิตจากคุณภาณุพงษ์ ภาคอินทรีย์ผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

     กิจกรรมครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์การผลิตจานใบไม้ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าได้อีกด้วย 

     ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/