เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

เปิดให้บริการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

คำถามที่พบบ่อย

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย

ศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรมเปิดให้บริการวันไหนบ้าง ?

เปิดให้บริการในเวลา 08.30 – 16.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ

สามารถโทรติดสอบถามได้หรือไม่ ?

โทรสอบถาม โทร. 02-529-0864

โทรสาร. 02-529-0864

ศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรม มีให้บริการหลักสูตรใดบ้าง ?

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรที่ให้บริการได้จากข้อมูลหลักสูตรของเว็บไซต์

ข้อมูลติดต่อ ศูนย์บริการวิจัยและนวัตกรรม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 02-529-0864 โทรสาร. 02-529-0864
http://satitvru.ac.th