ใบสมัครแข่งขันอัจฉริยภาพ

รายละเอียดแข่งขันอัจฉริยภาพ  กิจกรรม วันเจ้าฟ้าวิชาการ “The Change Teaching 2020 : ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน” GPAS 5 Steps Active Learning

1. กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน Cover Dance

รายละเอียดการแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน Cover Dance  (Click )

ลิงค์สมัครเข้าแข่งขัน อัจฉริยภาพ ด้าน Cover Dance  (Click)

2. กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้านSTEM

รายละเอียดการแข่งขันอัจฉริยภาพ ด้าน STEM (Click)

ลิงค์สมัครเข้าแข่งขัน อัจฉริยภาพ ด้าน STEM  (Click)