เหรียญเงิน แข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา

เด็กหญิงฐิรญาภัทร์ เรืองรุ่งชัยกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2ได้รับรางวัล 6 เหรียญเงินการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา ประเภทเดี่ยว 4 อุปกรณ์ (เชือก บอล คฑา ริบบิ้น)ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ และประเภท GALA ในการแข่งขัน 2019 The 5th “Xizi Cup” International Youth Rhythmic Gymnastics Clubs Competition ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562 ณ เมือง Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน