เด็กหญิงนีรนา เด็กหญิงนีรนา Street Dance

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนีรนา ศรีวัฒนามงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (แผนการเรียน English Program)ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีม และอันดับที่ 6 ประเภทเดี่ยว จากการแข่งขัน Street Dance ในรายการ UDO World Championships 2019 ณ ประเทศอังกฤษ