ร่วมงานแถลงนโยบาย พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี และ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแถลงนโยบาย “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรม” พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมของนักเรียน โดยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ชมภาพเพิ่มเติม :ในหัวข้อข่าว “ร่วมงานแถลงนโยบาย พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล”