ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรณ บริเวณหน้าห้องสํานักงานอธิการบดีชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม