มอบเหรียญ โล่รางวัลกีฬา “คนเก่งสาธิต”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้เป็นเกียรติมอบเหรียญรางวัล และะโล่รางวัล แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ “ไก่แจ้เกมส์” และการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี

ณ ลานกิจกรรม ตึกประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ขอขอบพระคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

รับชมภาพเพิ่มเติม : www.facebook.com/satitvalaya/