พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

     ในวันพฤหัสบดีที่  23 กรกรฏาคม 2563 ได้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งระดับชั้นอนุบาล ประถม และมัธยม ทั้งนี้นอกจากในพิธีแล้ว ยังมีการไหว้ครูภายในห้องเรียนแต่ละชั้นเอง เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ … click