พิธีมอบธงคุณธรรม 7 ประการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมพิธีมอบธงคุณธรรม 7 ประการ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน การแสดงของนักเรียนจิตอาสา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์