ผลการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตฯ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตฯ) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ