ปิดรับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจโยธวาทิต,นาฏศิลป์,ศิลปะ

เปิดรับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ สำหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพ ในกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ โยธวาทิต นาฏศิลป์ และศิลปะ