ประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษา​วิชาทหาร​ ชั้น​ปี​ที่​2 และชั้นปีที่3​ หญิง​และชาย

ประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษา​วิชาทหาร​ ชั้น​ปี​ที่​2 และชั้นปีที่3​ หญิง​และชาย
**หากมีข้อสงสัย​เพิ่มเติม​**
ติดต่อได้ที่​ อ.ม​ด​ 0839794767