ประกาศเลื่อนนัดการรับชุดนักเรียน จากเดิมเป็นวันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศเลื่อนนัดการรับชุดนักเรียน จากเดิมเป็นวันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศปิดพื้นที่ สถานที่ และประตูเข้าออกของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) (ประกาศฉบับที่ ๖) หากผู้ปกครองท่านใดประสงค์ต้องการรับชุดนักเรียนก่อน สามารถติดต่อร้านกับทางร้านเพื่อจัดส่งเป็นทางไปรษณีย์ (เก็บค่าส่งปลายทาง) โทร.02-2815663 หรือ ID Line : sjn63

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบทางเพจประชาสัมพันธ์ต่อไป

หมายเหตุ : ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.