ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเรียนมัธยมศึกษา
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเรียนมัธยมศึกษา
หมายเหตุ :
– โปรดตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ อาคารและห้องสอบให้เรียบร้อย
– รับบัตรประจำตัวผู้สอบ ณ จุดลงทะเบียน (อาคารโดม)
– ขอให้นักเรียนเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา และแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาเดิม
– เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ไม่มีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง