บทสรุป โครงการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเพื่อเชื่อมโยงสู่ Active Learning

บทสรุป โครงการผลิตชุดสื่อกิจกรรมวีดิทัศน์การสอนเพื่อเชื่อมโยงสู่ Active Learning #3 https://youtu.be/X16ESxuPD2c