นิทรรศการ “สัปดาห์วันเจ้าฟ้า”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ สัปดาห์วันเจ้าฟ้า โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ ภายในนิทรรศการได้รวบรวมพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร จัดแสดงขึ้นเนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี