ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนปรับพื้นฐานระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนระดับชั้น ป.1 แผนการเรียน EP IEP SP
และนักเรียนที่เข้าระหว่างปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

ตารางเรียนปรับพื้นฐานประถม