จัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

**ทางโรงเรียนมีบริการจัดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา**

ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ