งานราตรีสาธิต ครั้งที่ 10 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 งานราตรีสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ละครเวทีสร้างสรรค์ “บุพเพสันนิวาส” ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ลานสร้างสุข อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

รับชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/