คู่มือรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการรับสมัครนักเรียนออนไลน์

รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ –> https://satitvru.thai.ac/regis/
(ระบบเปิดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-29 ม.ค.64)
#หมายเหตุ : กรุณาอ่านคู่มือและกำหนดการให้ครบถ้วนเพื่อให้การลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมรับการเปลียนแปลง