คนเก่งสาธิต”เข้าร่วมการแข่งขันRobothon 2019″

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ International ROBOTHON 2019 ณ กว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 นำโดยนายฉัตร เจนชัย(ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ) ครูผู้ควบคุมจำนวน 2 ท่าน และคณะผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียร์ไปพร้อมกันในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ