คนเก่งสาธิตฯ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวริทยา ลาภพานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 (แผนการเรียน SP.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาบราซิลเลียนยูยิตสู (Brazillian Jiu-jitsu) ระดับนานาชาติ รายการ Copa de bangkok 2019 วันที่ 24 พฤศภาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย