คนเก่งสาธิตฯ

    นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการแข่งขัน กรีฑาดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก เยาวชน-ยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาชากังราว (อบจ.) จังหวัดกำแพงเพชร

– ด.ญ.ชนาภา บุญอิสระเสรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร หญิง (2 สมัย)

– นายจักรชลิช เหล็กจีน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 400 เมตร ชาย