คนเก่งสาธิต”การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี”

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมขึ้นมอบรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ชนิดกีฬาบาสเกตบอล ดังนี้
1.ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
2.ประเภททีมหญิง 5 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
3. ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
4.ประเภททีมหญิง 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี
5.ประเภททีมหญิง 5 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ฝึกซ้อมโดย อ.ณัฐกูล แสนทวีสุข