กิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกรฏาคม 2563 ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมเป็นประธานในกิจกรรมวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธีและยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงในกับโงเรียนในระดับชั้นมัธยม ได้แก่ ดช.สุรสิทธิ์ สังด่านจาก (รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ3 ระดับอายุ13-16 ปี) และ นส.พรภิณี แก้วสิมมา ในการแสดงงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนอกจากนี้ยังได้มอบปลอกแขนแก่คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร3

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก