กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก …