กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี 2563

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(ฝ่ายมัธยม) ได้เป็นประธานเปิด กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.1และม.2 ณ อาคารกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย จัดขึ้นวันที่ 3-5 ก.พ 2563