กิจกรรมการเรียนหลักสูตรระยะสั้น Mini Course

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 256

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/pg/satitvalaya/photos/?tab=album&album_id=1155523128151455&__tn__=-UC-R