การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ “ไก่แจ้เกมส์”

     ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกซ้อม และทัพนักกีฬา ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ไก่แจ้เกมส์”
      โดยมีทีมนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา และ 1 ชนิดกรีฑา ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/?epa=SEARCH_BOX