เด็กเก่งสาธิตฯ

ด.ช. พีรเดช หุ่นทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมแข่งขันรายการ MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019
เวทีแห่งความฝัน สู่วันแห่งเกียรติยศ สุดยอดเวทีเฟ้นหานายแบบ
นางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ระดับประเทศ รุ่น อายุ 7-10 ปี ฝ่ายชาย

ได้รับรางวัล

– 1 st RUNNER UP (รองชนะเลิศอันดับ1)
รุ่นอายุ 7-10 ปี ฝ่ายชาย

– Mister Popular Vote
รุ่นอายุ 7-10 ปี ฝ่ายชาย

– Mister Best Personality
รุ่นอายุ 7-10 ปี ฝ่ายชาย

ณ สุราลัยฮอลล์ ไอคอนสยาม
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562