ด็กหญิงขวัญบูชา ชนะเลิศ จากการเล่านิทาน

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสาธิตวไลย์ฯ
เด็กหญิงขวัญบูชา แสนรักษ์ (น้องของขวัญ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ แผนการเรียนพิเศษ Intensive English Program ได้รับรางวัลจากการประกวดเล่านิทาน โครงการหนูน้อยร้อยเรื่องเล่า จัดโดย B2S Book Club ประกวด ณ B2S Think Space Central Festival East Ville วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้รับรางวัลจาก 2 รายการประกวด
๑.ชนะเลิศ จากการเล่านิทานโครงการหนูน้อยร้อยเรื่องเล่า รุ่นอายุ ๖-๙ ปี
๒.รางวัลขวัญใจลิตเติ้ลฮาร์ท (สำนักพิมพ์ลิตเติ้ลฮาร์ท)