ขอแจ้งกำหนดการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยม

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน (เงินเรียนฟรีจากรัฐบาล) การซื้อหนังสือเรียน พบครูประจำชั้น การซื้อ-รับชุดเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ และการจัดซื้อสมุดและอุปกรณ์การเรียน ในระหว่างวันที่ 12-22 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ

สถานที่
– หน้าโรงเรียนมีจุดคัดกรอง แจ้งชื่อ – ชั้น และเวลาที่นัดหมาย ลงชื่อรับสติ๊กเกอร์ เข้าโรงเรียน
– อาคารโดมจะจัดให้ไว้สำหรับซื้อชุด อุปกรณ์การเรียน
– ห้องเรียน ม.3/2 รับหนังสือ ม.ต้น
– ห้องเรียน ม.3/3 รับหนังสือ ม.ปลาย

– สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับรับเงินเรียนฟรี คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะดำเนินการรับเงินเรียนฟรี

– ผู้ปกครอง ควรเตรียมเงินชำระค่าหนังสือ มาให้พอดี เพื่อความรวดเร็ว

– ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกแอลกอฮอล์ติดตัว

– ทางเราจะจัดสถานที่ไว้ให้สำหรับการนั่งรอ และการเข้าพบ โดยมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม

– การซื้อชุด/รับชุด สามารถซื้อได้เลยในวันที่ท่านมารับเงินอุดหนุน

แจ้งการเปิดภาคเรียน : ขณะนี้การเปิดภาคเรียนยังไม่สรุปวันที่แน่ชัดเนื่องด้วยสถานการณ์ รอติดตาม

การเรียนออนไลน์ : นักเรียนจะได้รับ E-mail พร้อมรหัสเพื่อเข้าเรียนผ่าน Google Classroom

กิจกรรมปรับพื้นฐาน : ยังคงมี แต่จะจัดในช่วงเปิดภาคเรียน โดยจะจัดในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะของผู้เรียน

รายชื่อนักเรียน ม.1 และ 4 จะแจ้งให้ทราบ สัปดาห์ถัดไป

การสอบคัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ 4 จะสอบในวันเปิดภาคเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/satitvalaya/