กิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น. คณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับการบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา และนิทรรศการ The Changes Teaching 2020 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00น. คณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ สาธิตวไลยอลงกรณ์ เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020