กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ตามแผนการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ชมภาพเพิ่มเติม : Fanpage ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯ