กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

      ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง อ.ราตรี ตรีพรหม ที่ปรึกษาอธิการ โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ณ ลานกิจกรรม อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/satitvalaya/